آداب و رسوم

امثال و حکم لری
امثال و حکم لری
05/08/1394 12:10

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر از…

چیستانهای لری(لکی)
چی نه چی نه , چی که چی که (چیستان لری)
21/05/1392 17:58
ایل و طایفه های لُرستان
12/05/1392 10:54
ضرب المثل های لری
ضرب المثل های شیرین استان لرستان
11/05/1392 18:41

 

 

به گزارش

کلیله و دمنه لری (بخش سوم)
داستان های لُری و لکی
03/05/1392 07:57
چیستانهای لری(لکی)
چی نه چی نه , چی که چی که (چیستان لری)
27/04/1392 05:19

 

 

به گزارش…

بخش دوم کلیله و دمنه لُری
داستان های لُری و لکی
27/04/1392 05:07
بازی های لری
یکی از بازی های سرگرم کننده عشایر استان لرستان
18/04/1392 04:27

 

 

به گزارش…

آثار باستانی و تاریخی لرستان
جاذبه های تاریخی استان لرستان
13/04/1392 05:17
امثال و حِکَم لُری
ضرب المثل های شیرین استان لرستان
13/04/1392 05:04

 

 

به گزارش…

داستان  لری میشک و گروه (موش و گربه )
06/04/1392 08:31
دریاچه گهر از جاذبه های طبیعی لرستان
جاذبه های طبیعی استان لرستان
06/04/1392 04:15
تاملی در زبان لْری
تاملی در زبان لْری ( محمد حسین هاشمی)
02/04/1392 18:47

تأملی کوتاه در زبان‏ لُری

محمد حسین هاشمی