آداب و رسوم

امثال و حکم لری
امثال و حکم لری
05/08/1394 12:10

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر از…

خوشه بیار اسمش نیار (خودشو بیار اسمشو نیار- آدین دئمه ، باس بئلیمه)
امثال و حکم لری:
20/07/1392 02:37

عشایر استان لرستان در بین خود از زمان های دور امثال و حَکَم لُری…

پیشینه فرهنگی و باستانی در لرستان
19/07/1392 02:23
چٍلّه بُونی تو بَچو، وایَک ریمون لُو بوم
19/07/1392 02:13

عشایر استان لرستان در بین خود از زمان های دور ترانه های لُری…

اجر و مجر جری دلاشه  / دو دم و چار گوش / هش دس و پاشه
چیستانهای شیرین عشایر لرستان
19/07/1392 02:08

عشایر استان لرستان در بین خود از زمان های دور چیستان های جالبی…

منابع كشاورزي استان لرستان
18/07/1392 12:24

مساحت كل اراضي كشاورزي استان لرستان، به گزارش خبرنگار…

معيشت مردم استان لرستان
18/07/1392 12:17

عمده ترین شیوه های معیشت در لرستان به گزارش خبرنگار…

بازی ستاره شیپ شیپ  از بازیهای قدیمی استان لرستان
18/07/1392 11:56

عشایر در بین خود بازی های محلی زیادی دارند که به گزارش خبرنگار…

دلبحائی موحورید یا حاکم حکم کرده!؟
امثال و حکم لری:
15/07/1392 03:20
د حکم خدا و زور بنه. شیر و کول شیر موغلی بنه
چیستانهای شیرین عشایر لرستان
12/07/1392 03:39