اخبار روز

به همت گروه های جهادی حوزه سیدالشهداء چمشک :
26/06/2021 02:41

"سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان در…

فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان :
02/06/2021 07:00
به مناسبت 29 اردیبهشت روز بسیج عشایری:
22/05/2021 01:52
به مناسبت 29 اردیبهشت روز بسیج عشایری :
19/05/2021 02:40

"سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان در گفتگو با خبرنگار…

08/05/2021 14:23

"سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان…

04/05/2021 21:46

" سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان…

04/05/2021 21:29

" سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان…

09/02/2021 09:24

باحضور بهورز، کاردان هلااحمر، کارکنان نیروی انتظامی، فرمانده حوزه…

ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
23/08/2020 10:07

مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج عشایری در سومین روز ماه محرم…

21/04/2020 01:23

"سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان در گفتگو با خبرنگار…

21/04/2020 00:59

"سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان در گفتگو با خبرنگار…

توزیع بسته‌های بهداشتی در سطح روستای خلیلان بخش زاغه
21/04/2020 00:43

سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان در گفتگو با خبرنگار…

محلول پاشی و ضدعفونی روستای رود خشک بخش بیرانوند
16/04/2020 09:33

"سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان در گفتگو با خبرنگار…

بازدید فرمانده سپاه ناحیه بسیج عشایری لرستان از کارگاه تولیدی ماسک در بخش زاغه
16/04/2020 09:11

سیاوش رستمی" فرمانده ناحیه بسیج عشایری لرستان در گفتگو با خبرنگار…